EMI voor drones

emi voor drones

Bij drones zijn de stroomleidingen naar de motoren een belangrijk probleem voor het magnetische kompas. Het DC-gedeelte van de grote stromen kan een krachtig permanent veld genereren dat het magnetische veld van de aarde verstoort. Dit kan problemen met het magnetische kompas veroorzaken.

Verdere verstoring van de GPS kan veroorzaakt worden door snelle pulsen. Bij collectormotoren is dit bijvoorbeeld een vonkstoring die wordt ondersteund door de voedingsspanning en -stroom. Bij de duurdere versies met de zogenaamde borstelloze motoren is de pwm-besturing waarmee de motoren worden aangestuurd de hoofdschuldige.

Om een ​​groot deel van deze problemen op te lossen is het eerst en vooral het verdraaien van de voorwaartse en retouraanvoerlijnen, waardoor de magnetische velden van de uitgaande en retourlijnen elkaar grotendeels opheffen.

Ook is het belangrijk dat er geen retourstroom door enig geleidend deel van de drone vloeit, bijvoorbeeld een aluminium constructiedeel. Vermijd dus ongewenste parallelle paden. Als de bekabeling te dicht bij het kompas komt, kun je beter met de bekabeling een omweg maken om deze zo ver mogelijk van het kompas af te houden. Probeer te voorkomen dat het kompas zich binnen het oppervlak van een stroomlus bevindt.

Om een ​​nog betere magnetische koppeling tussen de aanvoer- en retourleiding te verkrijgen, kan een magnetisch geleidende folie om het getwiste paar draden worden gewikkeld.

En om ook de E-velden (die de GPS kunnen verstoren) af te schermen, kan over de magnetisch gekoppelde twistparen een elektrisch geleidende huls worden gemonteerd. Deze mof moet aan één zijde geaard zijn. Welke kant dat is, zal proefondervindelijk moeten worden bepaald.

De GPS-ontvanger kan het beste zo hoog mogelijk op de drone worden gemonteerd (op een zo groot mogelijke afstand van de storingsbronnen) en onder een elektrisch geleidend grondvlak. Deze moet contact maken met een zo kort mogelijke verbinding met de massazijde van de antenne. Gebruik dunne koperfolie als elektrisch geleidend materiaal. Dun door gewicht. Scherm bovendien alle bekabeling die storing kan veroorzaken (bijvoorbeeld datakabels) aan de bronzijde af met koperfolie en aarde.

Daarnaast moet je de drone verharden tegen elektromagnetische golven en pulsen gegenereerd door anti-dronewapens (C-UAV). Wij bespreken graag de nieuwste technologie met u.

Blij om te helpen
Toegestane maximale grootte is 20 {{ achtervoegsel }}. U kunt meerdere bestanden uploaden