Bekijk onze

Privacyverklaring en cookies

 • Thuis
 • Privacyverklaring en cookies
privacyverklaring en cookies

privacybeleid

Privacyverklaring en cookies

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt. Dit betekent onder meer dat wij:

 • Geef duidelijk aan voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dit doen wij via deze privacyverklaring.
 • Probeer onze verzameling van persoonlijke gegevens te beperken tot alleen de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de genoemde doeleinden.
 • Vraag u eerst om expliciete toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in de gevallen waarin uw toestemming vereist is.
 • Neem passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eis dat ook van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.
 • Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw verzoek ter beschikking te stellen, te corrigeren of te verwijderen

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring aandachtig te lezen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 24-11-2022

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Het versturen van nieuwsbrieven, als u daarvoor toestemming heeft gegeven, het verwerken en beantwoorden van contactverzoeken, bijvoorbeeld via e-mail, telefoon of het formulier, omdat u ons aanbod accepteert om contact met ons op te nemen.

Gebruik van persoonlijke gegevens

Voor de hierboven genoemde doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is. Het gaat om de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals uw e-mailadres en telefoonnummer
 • Organisatie
 • Jouw functie
 • Betalingsdetails
 • De inhoud van het bericht dat u naar ons verzendt
 • Overige gegevens die u zelf aan ons verstrekt
Bewaartermijnen

Uw gegevens worden bewaard zo lang als nodig is na het doen van een aankoop of aanvraag voor analysedoeleinden en commerciële doeleinden zoals suggesties voor herhaalaankopen.

Verstrekking aan derden

Wij zullen alle persoonlijke gegevens vertrouwelijk behandelen. Wij zullen deze bijvoorbeeld niet uitlenen, verhuren of verkopen aan derden voor marketingdoeleinden van deze partijen. Om onze diensten te kunnen verlenen en bestellingen te kunnen verwerken, is het noodzakelijk dat wij uw gegevens doorgeven aan:

Bovenstaande partijen verwerken uw persoonsgegevens namens ons. Wij geven uw gegevens ook door aan overheidsinstanties als wij daartoe wettelijk verplicht zijn of als daar een gerechtvaardigd of publiek belang bij is. De overheidsinstanties zijn zelfstandig verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken cookies op onze website. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw apparaat wordt opgeslagen zodat u herkend kunt worden. Als we in deze privacyverklaring spreken over cookies, bedoelen we ook vergelijkbare (tracking)technieken. Wanneer u onze websites voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies en verwijzen wij u naar ons cookiebeleid, dat onderdeel is van deze privacyverklaring. Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van cookies (zoals: Google Analytics). Helaas hebben wij geen volledige controle over wat zij zelf met de cookies doen. Lees daarom hun privacyverklaringen als u dit belangrijk vindt en eventueel de diverse informatieve links.

Website en e-mail

Via onze website www.hollandshielding.com en via onze e-mail verwerken wij privacygevoelige gegevens. Ook wel persoonsgegevens genoemd. Onze medewerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.

 • googlen
 • Betalingsdienstaanbieders
 • Vervoer
 • Welke partijen deze cookies plaatsen, zie hieronder
COPPA (Wet op de bescherming van de online privacy van kinderen)

Als het gaat om het verzamelen van persoonlijke informatie van kinderen onder de 13 jaar, geeft de Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) ouders de controle. De Federal Trade Commission, de Amerikaanse consumentenbeschermingsorganisatie, handhaaft de COPPA-regel, die omschrijft wat exploitanten van websites en onlinediensten moeten doen om de privacy en veiligheid van kinderen online te beschermen. Wij richten ons niet specifiek op kinderen onder de 13 jaar.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Blij om te helpen
Toegestane maximale grootte is 64 {{ achtervoegsel }}. U kunt meerdere bestanden uploaden
Meer resultaten