Bekijk onze

CE-markering

CE-markering

De letters "CE" zijn de afkorting van de Franse uitdrukking "Conformité Européene", wat letterlijk "Europese conformiteit" betekent.

1

Wat is CE-markering?

De letters "CE" zijn de afkorting van de Franse uitdrukking "Conformité Européene", wat letterlijk "Europese conformiteit" betekent. Bij CE gaat het om een ​​verklaring van de fabrikant, waarin staat dat het product voldoet aan de basiscriteria van de Europese Unie – bijvoorbeeld de EMC-richtlijn – met betrekking tot veiligheid, milieu en gezondheid van de gebruiker. Deze verklaring wordt op het product zichtbaar weergegeven door het CE-symbool.

Afhankelijk van de risico's moet voor sommige productgroepen de verklaring van de fabrikant worden bevestigd door middel van testen door een onafhankelijke derde partij, een zogenaamde Notified Body. Indien voldaan wordt aan alle geldende criteria uit de Europese norm voor het betreffende product, dan is er sprake van een juridisch ‘aanname van conformiteit met de eis afkomstig uit de richtlijn’. Een test uitgevoerd door een onafhankelijke derde partij op basis van de geldende Europese normen bevestigt dit vermoeden van conformiteit. Daarnaast kan het ook verplicht zijn om aan meerdere richtlijnen te voldoen en dus aan verschillende Europese normen, bijvoorbeeld een combinatie van de EMC-richtlijn en de laagspanningsrichtlijn.


CE-conformiteitsmarkering
  • De CE-markering van overeenstemming bestaat uit de initialen 'CE' in de juiste verhouding.
  • Als de CE-markering wordt verkleind of vergroot, moeten de verhoudingen worden gerespecteerd.
  • Wanneer apparaten het onderwerp zijn van andere richtlijnen die andere aspecten bestrijken en die ook voorzien in de CE-markering van overeenstemming, geeft deze laatste aan dat de apparaten geacht worden in overeenstemming te zijn met die andere richtlijnen.
  • Wanneer een of meer van deze richtlijnen de fabrikant echter gedurende een overgangsperiode de mogelijkheid biedt te kiezen welke regelingen hij toepast, geeft de CE-markering alleen de conformiteit aan met de door de fabrikant toegepaste richtlijnen. In dit geval moeten de bijzonderheden van de toegepaste richtlijnen worden vermeld in de documenten, mededelingen of instructies die door de richtlijnen worden vereist en die bij dergelijke apparaten worden gevoegd.
  • De verschillende onderdelen van de CE-markering moeten in hoofdzaak dezelfde verticale afmeting hebben, die niet kleiner mag zijn dan 5 mm.
CE
Blij om te helpen
Toegestane maximale grootte is 20 {{ achtervoegsel }}. U kunt meerdere bestanden uploaden