Bekijk onze

101 tips en trucs voor EMI-afscherming

 • Thuis
 • 101 tips en trucs voor EMI-afscherming
101 Tips & Trucs

Ontdek 101 eenvoudige tips en trucs voor EMI-afscherming, verdeeld over drie vaardigheidsniveaus. Dit omvat fundamentele afschermingsprincipes en een verscheidenheid aan algemene tips.

WerkplekShielded windowsmetal doorcable shielding tubeabsorber foamEMI-IP gasketPCB shielding coverHoneycomb ventpanel with EMI gasketPCB shiedling cancooling holesPower line filterswaveguideentry plateconnector gasketEMI-IP gasketSignal line filterFlat cable shielding
Principe van afscherming

1 Het principe van afscherming is het creëren van een geleidende laag die het object dat u wilt afschermen volledig omringt . Dit is uitgevonden door Michael Faraday en dit systeem staat bekend als een kooi van Faraday.


2 Idealiter bestaat de afschermingslaag uit geleidende platen of metaallagen die door middel van lassen of solderen zonder onderbrekingen met elkaar worden verbonden. De afscherming is perfect als er geen verschil in geleidbaarheid is tussen de gebruikte materialen. Bij frequenties onder 30 MHz beïnvloedt de metaaldikte de effectiviteit van de afscherming. Ook voor kunststof behuizingen bieden wij diverse afschermingsmethoden aan. Een volledige afwezigheid van onderbrekingen is geen realistisch doel, aangezien de kooi van Faraday van tijd tot tijd zal moeten worden geopend, zodat elektronica, apparatuur of mensen naar binnen of naar buiten kunnen worden gebracht. Ook zijn er openingen nodig voor displays, ventilatie, koeling, voeding, signalen etc.


3 Afscherming werkt in beide richtingen, voorwerpen in de afgeschermde ruimte worden afgeschermd van invloeden van buitenaf. (Afb. 3.1)


Afscherming werkt in beide richtingen

Figuur 3.1: Afscherming werkt in beide richtingen

4 De kwaliteit van de kooi wordt uitgedrukt als de verhouding van de veldsterkte in Volt/meter (V/m) binnen de kooi en buiten de kooi.


5 Het is gebruikelijk om veldsterktecijfers op een logaritmische schaal (in dB) weer te geven .


6 De reductie is afhankelijk van de frequentie in Hz. Elke frequentie heeft een golflengte in meters. Bijvoorbeeld 100 MHz = 100.000 kHz = 3 meter. Voor een betere uitleg, zie onderstaande tabel.

40dB 100 keer reductie van de veldsterkte
60dB 1.000 keer
80dB 10.000 keer
100dB 100.000 keer
120dB 1 miljoen keer
140dB Zeer moeilijk te meten en alleen gebruikt in wetenschappelijke toepassingen

Golven

7 Een golf is een combinatie van elektrisch veld en magnetische velden.
Een elektromagnetische golf bestaat uit een magnetisch deel dat afhankelijk is van de elektrische stroom (ampère), en een elektrisch gedeelte, afhankelijk van de elektrische spanning (volt). Dichtbij de bron (near field) is het magnetische deel dominant. Op grotere afstand zijn het elektrische deel en het magnetische deel in een vaste verhouding aanwezig (far-field). (Afb. 7.1)


Golflengte versus frequentie

Figuur 7.1: Golflengte versus frequentie

8 De materiaaldikte bepaalt welke frequenties worden geblokkeerd om de kooi in of uit te dringen. Voor lage frequenties zoals 10 kHz (doorgaans het nabije veld/magnetische velden) is een zacht stalen laag van 6 mm nodig om een ​​reductie van 80 dB te bereiken, maar een frequentie van 30 MHz kan worden afgeschermd door een koperfolie die slechts 0,03 mm dik. Voor hogere frequenties in het GHz-gebied zal de mechanische sterkte van het gebruikte afschermingsmateriaal doorgaans de dikte van de afscherming bepalen.


9 Voor zeer lage frequenties en DC, waar het magnetische veld dominant is, zijn naast dikke lagen ook speciale materialen zoals Mu-metaal en Mu-ferro-legeringen nodig. Bovendien zijn combinaties van meerdere lagen vereist om voldoende afschermende prestaties te verkrijgen. Raadpleeg onze ingenieurs.


10 Wanneer een draad een afscherming binnendringt die niet volledig met de afscherming is verbonden, zal deze als antenne werken en dit vermindert de afschermende werking van de kooi. Dit is vooral het geval bij hogere frequenties. (Afb. 10.1)


afscherming-tips-en-tricks-fig10.1

Figuur 10.1: Draden die een afscherming binnendringen

Waarom het kooiprincipe van Faraday voor EMI-afscherming?

11 Omstandigheden waarin EMI-afscherming moet worden geïmplementeerd

 • Wanneer een product moet voldoen aan overheidsnormen zoals CE of FCC, die de immuniteit en compatibiliteit van producten regelen.
 • De regelgeving dekt niet de eisen uit de dagelijkse praktijk
  (Medische instrumenten worden bijvoorbeeld getest op 3 meter afstand, terwijl ze binnen 15 cm worden gebruikt).
 • Bij militair gebruik is extra veiligheid gewenst, bijvoorbeeld bij EMP (elektromagnetische pulsen)
 • Voor militair gebruik is extra veiligheid gewenst, bijvoorbeeld voor EMP (elektromagnetische pulsen). – zie https://en.wikipedia.org/wiki/Tempest_(codenaam)
 • Gevoelige instrumenten of apparatuur moeten worden beschermd tegen storende of schadelijke frequenties.
 • Regels voor gevoelige meet- en weegapparatuur zoals balansen en benzineleveringsmaterialen moeten worden nageleefd.

12 Overige aspecten gerelateerd aan afscherming

 • Regelgeving met betrekking tot ESD (elektrostatische ontlading)
 • Regelgeving inzake ATEX (explosieveiligheid)
 • Bliksembeveiliging / EMP / HENNEP / NEMP
 • Kortsluitbeveiliging / vonkpreventie

13 Identificatiesystemen zoals RFID (Radio Frequency Identification). Voorkom dat RFID contact maakt met de stations.
Verschillende frequentiebereiken, lagere frequenties zijn voor langere afstanden

 • 125 kHz (lage frequentie)
 • 13,56 MHz (hoge frequentie)
 • 860 tot 950 MHz (ultrahoge frequentie)
 • 2,45 GHz (magnetron)

14 Medische/persoonlijke bescherming
Het afschermen van bepaalde frequenties kan ziekten veroorzaakt door stralingsniveaus voorkomen. Beschermende kleding kan de veldsterkte verminderen. Afhankelijk van de dichtheid. Daartoe is er persoonlijke bescherming in de vorm van kleding, hoeden, handschoenen, kousen, slaapzakken, tenten, enzovoort.


Hoe u optimale EMI-afscherming creëert

15 Over het algemeen is een schild bestaande uit meer lagen of zones goedkoper te produceren dan een schild bestaande uit 1 hoogwaardige laag. Het is eenvoudig om 3 zones te creëren:
NIVEAU I Het onderdeel op de printplaat is afgeschermd door een blikje. Afscherming aan de bron ( fig. 15.1 )
LEVEL II De gehele printplaat is afgeschermd door folie, wikkels of een doos ( fig. 15.2 ) of de printplaat en alle daarop aangesloten kabels bevinden zich in de afgeschermde doos
LEVEL III Of de buitenbehuizing is ook afgeschermd ( fig. 15.3 ).


Afscherming bij de bron

Figuur 15.1: Afscherming aan de bron

Afscherming van de gehele printplaat

Figuur 15.2: Afscherming van de gehele printplaat

Afscherming in drie niveaus, zie tip 16 - 24<

Figuur 15.3: Afscherming in drie niveaus, zie tip 16 - 24

Afscherming bij de bron

NIVEAU I 16 Bron
Afscherming aan de bron is doorgaans de meest kosteneffectieve oplossing. Over het algemeen kan de bron van ongewenste straling worden geproduceerd door spanning en stroom via een of meer componenten of onderlinge verbindingen op de printplaat.
Door toepassing van afscherming kan deze direct bij de bron worden verminderd.


NIVEAU I 17 Clipmontage
Afschermingsbussen worden op de printplaat gemonteerd met SMD-clips, die in verschillende maten verkrijgbaar zijn. Na het reflowen wordt het blik (een deksel met wanden eraan) in de clips geplaatst en kan vervolgens worden verwijderd voor aanpassingen. ( afb. 17.1 )


SMD-clip voor montage van PCB-afschermbussen

Figuur 17.1: SMD-clip voor montage van PCB-afschermingsbussen

NIVEAU I 18- pins montage
Er zijn ook systemen met pinnen voor doorlopende gaten of afdekkingen met geïntegreerde pinnen die direct op de print kunnen worden gesoldeerd. (Afb. 18.1)


Pinmontage gebruikt om PCB-afschermingsblikken te monteren

Afbeelding 18.1: Pinmontage gebruikt voor het monteren van PCB-afschermingskappen

NIVEAU I 19 Schildindeling
In het deksel of treden kunnen koelgaten worden gemaakt om kortsluiting met de sporen op de print te voorkomen. (Afb. 19.1)
Afdekkingen kunnen ook bestaan ​​uit een vast deel op de printplaat (hekwerk) en een losse afdekkap die op dit hekwerk wordt geklikt. (Afb. 19.2 en Afb. 19.3)


Voorbeeld van een schildindeling met gaten en openingen voor kabels

Figuur 19.1: Voorbeeld van een schildindeling met gaten en openingen voor kabels

Vast deel op de printplaat (2. hekwerk) en een apart deksel (1)

Figuur 19.2: Vast deel op de printplaat (2. hekwerk) en een los deksel (1)

NIVEAU II 20 Bestrijkt de gehele printplaat
Een andere optie is het bedekken van de gehele printplaat met afschermingsmateriaal. Dit kan worden bereikt door middel van een kleine behuizing, op maat gemaakt in precies de juiste vorm, of door simpelweg materiaal om de print te wikkelen of te plakken.
Folie, textiel, stretchmateriaal en wikkelschilden, in de juiste vorm gesneden, zijn eenvoudig aan te brengen. Omdat het altijd belangrijk is om kortsluiting te voorkomen, kunnen alle materialen voorzien worden van isolatielagen.


Kabel afscherming

LEVEL II 21 Kabels in de behuizing
Zodra de printplaat is afgedekt, kunnen ook de aangesloten kabels worden afgeschermd. Hoe langer een kabel, hoe groter de kans dat hij lagere frequenties uitzendt. Het afschermen van een draad in de behuizing voorkomt ook overspraak en zorgt ervoor dat de hoofdbehuizing als holte gaat fungeren en zo de straling versterkt. Om dit te voorkomen kan de behuizing (deels) gelamineerd worden met EM-absorptiemateriaal. (Afb. 21.1)


Platte kabels, ronde kabels, kabelbundels en aftakkingen kunnen worden afgeschermd

Figuur 21.1: Platte kabels, ronde kabels, kabelbundels en aftakkingen kunnen worden afgeschermd

LEVEL II 22 Voor ronde en platte kabels produceren wij afschermingen in de vorm van mouwen, wikkels, buizen en textiel zodat alle soorten kabels afgeschermd kunnen worden. Sommige kabelafschermingen moeten aan beide uiteinden worden geaard, maar het is meestal het beste om slechts één uiteinde te aarden om common-mode-stromen te voorkomen.


NIVEAU III 23 De behuizingen zelf, dwz het rek, de doos, de behuizing, de gemetalliseerde doos en de kooi van Faraday, vormen de hoofdafdekking van het hele systeem en ook de verbinding met de buitenwereld. Behuizingen zijn uitgerust met displays, ingangen voor stroom- en signaalleidingen en koelventilatieopeningen. Voor meer informatie, zie de casus aan het begin van dit artikel.


NIVEAU III 24 Elementen die de effectiviteit van een kooi van Faraday kunnen verminderen

 • NIVEAU III A Naden ( fig. 24.1 ) 26 / 32
 • NIVEAU III B Deuren 45
 • NIVEAU III C Inzendingen 10 , 63 / 69
 • LEVEL III D Transparante displays 70 / 74
 • NIVEAU III E Ventilatiepanelen 79
 • LEVEL III F Kabels voor voeding 64 / 69
 • LEVEL III G Kabels voor signalen 65
 • LEVEL III H Leidingen voor vloeistoffen, lucht, verwarming ( fig. 24.2 ) 64 / 69
 • LEVEL III I Kabels voor optische aansluiting 64 / 69

Houd er rekening mee dat de drukkracht op de panelen van de behuizing niet te groot is

Figuur 24.1: Merk op dat de drukkracht op de panelen van de behuizing niet te groot is

Leidingen van geleidend materiaal dienen te worden voorzien van isolerende koppelingen

Figuur 24.2: Leidingen van geleidend materiaal moeten worden voorzien van isolerende koppelingen

Naden

25 Het is van belang dat de geleidbaarheid van de naad min of meer identiek is aan die van het basismateriaal waaruit de kooi
is opgebouwd uit. Lassen of solderen werkt meestal het beste, maar voor plaatsen die gemakkelijk geopend moeten worden meerdere
Er zijn mechanische verbindingsmethoden beschikbaar: klemmen, schroeven, lijmen, afdichten, plakken.


26 Kenmerken van een optimale naad

 • Het is vlak en glad 27
 • Het heeft de juiste afmetingen ( fig. 26.1 ) 32
 • De constructie is stijf genoeg ( fig. 26.1 ) 41 / 44
 • Het is en blijft corrosievrij ( fig. 26.2 ) 33
 • Indien mogelijk bevindt het zich in één vlak

Voorbeelden van juiste afmetingen en een stijve constructie om openingen te voorkomen

Figuur 26.1: Voorbeelden van juiste afmetingen en een stijve constructie om openingen te voorkomen

Een EMI-pakking in combinatie met een omgevingsafdichting kan voorkomen dat er corrosie en water in het apparaat terechtkomt

Afbeelding 26.2: Een EMI-pakking in combinatie met een omgevingsafdichting kan voorkomen dat er corrosie en water in het apparaat terechtkomt

27 Een superieur vlak oppervlak kan worden bereikt door het bovenoppervlak machinaal te bewerken en uiteindelijk te slijpen. Dit is een kostbaar proces en vereist een stijve constructie.


28 Om de kosten te verlagen kan de verbinding verbeterd worden door gebruik te maken van een
geleidende pakking , die eventuele gaten opvult. Een pakking kan ook worden gebruikt om af te dichten tegen water of om aan andere IP-eisen te voldoen. ( afb. 26.1 ) ( afb. 26.2 ).


29 Hoe zachter de pakking , hoe meer tolerantie kan worden gecompenseerd en hoe lichter de uiteindelijke constructie zal zijn. ( afb. 29.1 ).


Voorbeeld van een zeer zachte EMI-pakking zodat meer tolerantie is toegestaan

Figuur 29.1: Voorbeeld van een zeer zachte EMI-pakking zodat meer tolerantie is toegestaan

30 Als er meer tolerantie wordt toegestaan , kan een minder nauwkeurige productiemethode worden gebruikt en wordt de productie kosteneffectiever. ( afb. 29.1 ).


31 Een lichtere constructie kan ook worden gerealiseerd door kleinere afstanden tussen de bevestigingen te hanteren: dit resulteert in meer scharnieren, meer sloten en meer bouten. Al deze extra elementen resulteren in hogere kosten en langere montage- en demontagetijden.


32 Juiste maatvoering Het is mogelijk om een ​​IP-afdichting te integreren met de EMI-pakking. De IP-pakking aan de “waterzijde” beschermt de EMI-pakking tegen corrosie.


Preventie van corrosie

33 In de ontwerpfase is het belangrijk om de omgeving te specificeren.
Het maakt verschil of de constructie alleen bestand moet zijn tegen vocht, of tegen blootstelling aan water (mogelijk zelfs zout water), mist of condensatie, bijvoorbeeld tijdens transport.


34 Als het metaal van de behuizing gevoelig is voor corrosie , kan een afwerking van bijvoorbeeld nikkel en chroom ervoor zorgen dat het contactoppervlak de vereiste geleidbaarheid behoudt. Materialen als aluminium en verzinkt staal ontwikkelen een oxidatielaag, die het corrosieproces vermindert maar minder geleidend is.


35 Galvanische corrosie
Zelfs als de materialen van de behuizing goed bestand zijn tegen corrosie, is het belangrijk dat ze niet alleen met elkaar samenwerken, maar ook met de pakking ( fig. 35.1 ).


Galvanische corrosietafel

Figuur 35.1: Galvanische corrosietabel

36 Zee/watermilieu
In een situatie waarin de galvanische waarden van de pakking en het behuizingsmateriaal meer dan 0,3 volt verschillen in een zoute omgeving, of 0,5 volt in een omgeving met alleen water, zal galvanische corrosie optreden. Zelfs op een afstand van 10 km van de zee kan de atmosfeer net zo zout zijn als direct aan de kust. Het juiste pakkingmateriaal moet dus worden gekozen, zie de pakkingselectiegrafiek.


37 Rondom de boutgaten moet voldoende ruimte zijn voor een waterslot . Water mag nooit via de boutgaten de EMI-pakking of de constructie bereiken. Als alternatief kan er extra waterafdichting rond de bouten worden aangebracht in de vorm van ringen. ( afb. 37.1 ).


EMC / IP-pakkingvoorbeeld

Figuur 37.1: Voorbeeld van EMC/IP-pakking

38 Voor kleine onderdelen , waar er minder ruimte is, kan een pakking uit bijvoorbeeld elektrisch geleidend rubber worden gebruikt. Deze zijn verkrijgbaar in profielen en platen, die nauwkeurig op de gewenste maat gesneden kunnen worden.


39 Voor grotere onderdelen kan het efficiënter zijn om een ​​gecombineerde pakking te gebruiken. Een EMI-pakking met een waterslot gemaakt van neopreen, siliconen of EPDM-rubber. ( afb. 39.1 )


Gecombineerde pakking (Waterseal gecombineerd met EMC-afdichting)

Figuur 39.1: Gecombineerde pakking (Waterseal gecombineerd met EMC-afdichting)

40 Neopreen heeft vrij goede vlamvertragende eigenschappen en is bestand tegen temperaturen van -40 tot +100 °C . EPDM-rubber is bestand tegen temperaturen tot 120 graden, waardoor het geschikt is voor de motorruimte van auto's.
Siliconenrubber wordt gebruikt voor temperaturen tot 220 °C; het kan worden gesteriliseerd voor medische toepassingen en is zacht. De rubbers kunnen zowel in de vorm van schuim of mousse als als vast product worden gemaakt.


Vuistregels voor de keuze van pakkingen, AFHANKELIJK VAN HET TYPE BEHUIZING

41 Zeer kleine constructie , (kleiner dan 150 x 150) groeven, gegoten, gegoten of machinaal bewerkt: geleidende profielen, o-ringen of gesneden pakkingen uit sterk geleidend rubber zijn geschikt ( fig. 41.1 ).


Groefconstructie met geleidende O-ringpakking

Figuur 41.1: Groefconstructie met geleidende O-ringpakking

42 Kleine constructie , (ca. 200 x 200 mm) multi-shield pakking, bestaande uit metaaldraad van boven naar beneden door een zacht siliconenrubber met een dikte van 2-3 mm zijn geschikt. ( afb. 42.1 ).


Voorbeelden van pakkingoplossingen voor kleine constructies

Figuur 42.1: Voorbeelden van pakkingoplossingen voor kleine constructies

43 Middelgrote constructie , verzinkt staal/metaal: standaard schild, neopreenschuim met waterslot, minimale breedte ongeveer 4 mm en dikte 2-3 mm. ( afb. 43.1 ).


Voorbeelden van pakkingoplossingen voor middelgrote constructies

Figuur 43.1: Voorbeelden van pakkingoplossingen voor middelgrote constructies

44 Groot rek met deur . Ultrazacht dubbel schild met afzonderlijk waterslot of gebreid gaas over siliconenslang met waterslot, V-vorm met extra waterslot, dikte 6-10 mm is geschikt. Andere producten zoals vingerstrips, met textiel beklede onderdelen, clip-on pakkingen of op maat gemaakte hybride pakkingen zijn geschikt. ( afb. 44.1 ).


Voorbeelden van pakkingoplossingen voor grotere constructies zoals serverracks

Figuur 44.1: Voorbeelden van pakkingoplossingen voor grotere constructies zoals serverracks

Afgeschermde deuren

45 De sluitkracht van een afgeschermde deur/kooideur van Faraday moet zoveel mogelijk worden verminderd, zodat deze met de hand kan worden geopend. Voor meer informatie lees 55


Constructie van een afgeschermde deur

Figuur 45.1: Constructie van een afgeschermde deur

46 Dikte pakking
Ultrazachte pakkingen helpen de sluitkracht en het buigen van de deur te beperken. ( afb. 29.1 ).


47 Ter indicatie: bij een serverkast van 600 x 2500 mm mag een pakking van 6 mm dik worden gebruikt en bij een elektronicabehuizing van 200 x 600 mm is een pakking van 6 x 4 mm een ​​optimale maat. Al onze pakkingen kunnen ook voorzien worden van waterafdichting. Om ervoor te zorgen dat een pakking voldoende stabiliteit heeft, moet de breedte groter zijn dan de hoogte.


48 Bij een schroefverbinding bij een behuizing, buitenpost, raam of ventilatiepaneel is de sluitkracht minder belangrijk. Afhankelijk van de plaatdikte en boutafstand is 1-2 mm gebruikelijk en is Amucor Shield een zeer goede keuze voor de meest gebruikte materialen.


49 Wanneer de behuizing slechts één randflens heeft terwijl een water- en EMI-afdichting nodig is, kan dit worden gerealiseerd door gebruik te maken van clip-on pakkingen. Van deze pakkingen zijn meer dan 200 verschillende vormen geproduceerd, omzoomd met gaas of sterk geleidend textiel. Ze worden gemonteerd door middel van klemming. Wanneer wij ze naar wens van de klant in vorm snijden, kunnen ze zelfs hoeken van 90 graden maken.


50 Voor instrumenten en het introduceren van hoge stromen in een constructie maken wij ruim 2400 verschillende Be-Cu vingerstrips. Deze zijn niet in ieder land toegestaan ​​en zijn gevoelig voor beschadiging als ze worden toegepast in een constructie die niet goed is beschermd (meskant).


51 Pakkingen kunnen worden gemaakt in de vorm van een frame , compleet met montagegaten en zelfklevende strip voor montage indien gewenst. ( afb. 51.1 ).


52 Om te voorkomen dat een pakking te veel wordt samengedrukt , is het mogelijk compressiestops naast de boutgaten toe te voegen. Als er voldoende ruimte is, kunnen kunststof of metalen ringen (compressiestops) met de uiteindelijke dikte in de pakking worden geïntegreerd.


53 Voor eenvoudige montage zijn er pakkingen in een P-vorm of U-vorm verkrijgbaar. Deze pakkingen zijn door hun vorm eenvoudig op een velg te monteren. ( afb. 53.1 ).


54 L-vormige pakking kan worden gebruikt in constructies waar EMI met waterafdichting vereist is en wanneer er slechts één flens is. Maximale compressie is 30%. ( afb. 54.1 ).


Voorbeeldafbeelding van een L-vormige pakking

Figuur 54.1: Voorbeeldafbeelding van een L-vormige pakking

55 Om een ​​hoge sluitkracht te voorkomen kunnen V-vormige pakkingen gebruikt worden die de deur niet in de richting van de opening maar in de richting van de deur vastklemmen, zodat alleen de wrijvingskracht de sluitkracht is. ( afb. 55.1 ).


V-vormige pakking om hoge sluitkracht te voorkomen

Figuur 55.1: V-vormige pakking om hoge sluitkracht te voorkomen

56 Voor speciale constructies kunnen onze op maat gemaakte profielen helpen een optimale afdichting te creëren.


57 Waterdichte EMI-pakkingen in elke vorm kunnen worden gesneden uit vellen materiaal zoals geleidend rubber, of uit meerdere schilden met kleine geleidende draden in het materiaal. Ze hebben een compressie van 10-15%. ( afb. 57.1 ).


Geleidende rubberen pakkingen kunnen in elke vorm worden gesneden volgens de tekening van de klant

Figuur 57.1: Geleidende rubberen pakkingen kunnen in elke vorm worden gesneden volgens de tekening van de klant

58 Geleidend schuim heeft een open structuur en is dus niet waterdicht, maar kan wel gecombineerd worden met een waterdichte neopreen pakking.


59 Gebreid gaas voor militair en laagfrequent gebruik is verkrijgbaar, gemaakt van volledig metaal (10-15% compressie) neopreenschuim bedekt met gebreide metaaldraden die een compressie van 30-40% hebben. Siliconenbuis bedekt met breiwerk heeft tot 50% compressie en een lage compressiekracht.


60 De gebreide pakking kan in een groef worden gemonteerd of kan worden uitgevoerd met een vin zodat deze kan worden geschroefd of vastgeklemd.


61 Als er geen groef in uw constructie zit, kan de gebreide draadgaaspakking op zelfklevend rubber worden gelijmd, om deze op zijn plaats te houden.


62 Voor hoogwaardige pakkingen om gaten in bijvoorbeeld Faraday-kooien af ​​te dichten voor gevoelige metingen kunnen de pakkingen in een dubbele uitvoering worden geproduceerd en in het midden worden vastgeschroefd.


Kabel afscherming

63 Kabels die een kooi van Faraday binnenkomen, kunnen ongewenste signalen de behuizing in en uit transporteren . Wanneer deze kabels afgeschermd zijn, dient de kabelafscherming 360 graden rond de kabel te liggen en met behulp van een wartel of kabeldoorvoerplaat op de behuizing te worden aangesloten. Toegangsafscherming is ook verkrijgbaar in waterdichte en vlamvertragende versies. Hoogspanningslijnen en signaallijnen moeten worden gefilterd als het niet zeker is welke frequenties zich op de lijn bevinden. (Afb. 63.1)


Kabels die een kooi van Faraday binnenkomen, kunnen ongewenste signalen transporteren

Figuur 63.1: Kabels die een kooi van Faraday binnenkomen, kunnen ongewenste signalen transporteren

64 Filters voor stroom, signalen en data . Een elektriciteitsleiding die uit het elektriciteitsnet komt, fungeert als een antenne van enorme lengte en brengt veel ongewenste frequenties met zich mee. Het moet door een filter worden “schoongemaakt” voordat het de afgeschermde ruimte binnengaat. Hetzelfde geldt voor signaalleidingen en leidingen die de behuizing ingaan. Ze werken als antenne en verstoren de afscherming. (Afb. 64.1)


Voorbeeld van een stroomlijnfilter gemonteerd op een kooimuur van Faraday

Figuur 64.1: Voorbeeld van een stroomlijnfilter gemonteerd op een muur van een kooi van Faraday

65Afscherming van datalijnen gebeurt door het signaal om te zetten in licht en het signaal via een glasvezelkabel door een golfgeleider naar de afgeschermde ruimte te brengen. De glasvezelkabel is niet geleidend en zal geen ongewenste signalen binnenbrengen. ( afb. 65.1 ).


Voorbeeld van een glasvezelconverter gecombineerd met een golfgeleider

Figuur 65.1: Voorbeeld van een glasvezelconverter gecombineerd met een golfgeleider

66 Een voedings- of signaallijnfilter moet worden geaard aan de kooi van Faraday, zodat er een verbinding is met een lage impedantie naar het lichaam van de afscherming. Dit is nodig voor het afvoeren van ongewenste signalen.


67 Het is het beste om alle filters dicht bij elkaar te plaatsen, maar de signaallijnfilters gescheiden te houden van de stroomlijnfilters om te voorkomen dat stromen door de kooiwand van de stroomlijnfilters de signaallijnfilters verstoren.


68 De afgeschermde behuizing creëert een nieuwe “aarde” en mag uitsluitend om veiligheidsredenen worden aangesloten op de gemeenschappelijke aarde van het gebouw. Dit is om te voorkomen dat er spanning op de kooi staat ten opzichte van de aarde.


69 Wanneer u een schone aardleiding in de kooi wilt invoeren , heeft u naast de aardleiding van de behuizing ook een aardleidingfilter nodig voor deze extra schone aardleiding.


Beeldschermen

70 Producten voor transparante afscherming

 • Geweven gaas 73
 • Geweven gaas tussen platen acrylaat, polycarbonaat of glas, aan de randen verbonden (randverlijmd) ( fig. 73.1 ) 73
 • Geweven gaas, volledig gelamineerd tussen platen van acrylaat, polycarbonaat of glas ( fig. 73.1 ) 73
 • Geweven gaas tussen folie met of zonder zelfklevend (gaasfolie) 73
 • Indiumtinoxide (ITO) op folie of glas, 4 of 6 mm (transparante folie) ( fig. 74.1 ) 74
 • Koperen rooster op folie, hoge lichttransmissie versus afschermende werking
 • Hoogwaardige combinaties van bovengenoemde materialen, ingelijst in metaal met pakkingen voor eenvoudige montage ( fig. 75.1 ) 75
 • Transparante folie met antistatische laag (ESD-folie)

71 Een transparant raam monteren
Om een ​​goede afscherming te garanderen, kan een transparant geleidend scherm worden voorzien van een zilveren contactrail. Sommige schilden kunnen worden gemaakt met vliegend gaas zodat het vliegend gaas kan worden aangesloten op de afgeschermde behuizing. Het afgeschermde venster moet aan alle zijden volledig contact maken met de behuizing door middel van geleidende lijmen, geleidende afdichtingen, tape met geleidende lijm of indien gewenst vastklemmen met een pakking. ( afb. 71.1 ).


Voorbeeldtekening van een klemconstructie voor montage van een transparante afschermingsoplossing

Figuur 71.1: Voorbeeldtekening van een klemstructuur voor montage van een transparante afschermingsoplossing

72 Geleidende folies kunnen met schoon verwijderbare zelfklevende folie op een standaard scherm of raam worden geplakt. Stevigere transparante schilden kunnen worden gemaakt met een frame of worden gemonteerd met een rand.

Waarschuwing
Het is momenteel niet mogelijk om transparante schermen 100% optisch correct te maken vanwege het zogenaamde moiré-effect, dus kleine verstoringen moeten worden geaccepteerd.


Keuze uit transparant materiaal

73 Gaasfolie
Voor afscherming bij lage frequenties vertonen mesh-afschermingstypen de beste prestaties. Ze hebben een lagere lichttransmissie dan bijvoorbeeld ITO-gecoate ramen en folies, maar dat wordt eerder als normaal voor een display beschouwd dan als een probleem. (Afb. 73.1)

Wanneer de folie op een monitor wordt aangebracht en de lijnen van het gaas in de folie komen niet overeen met de punten van de monitor, ontstaat er Newton's ringeffect of een moirépatroon. Door het gaas onder een bepaalde hoek tussen 17 en 45 graden te oriënteren, wordt dit effect geminimaliseerd. Let op: er is een fysieke regel: hoe fijner het gaas, hoe donkerder het materiaal, hoe beter de afschermende werking.


Voorbeeld van een enkelvoudig gaasfolieraam (gaas verlijmd op de bovenkant van een raam) en een getrapt gaasfolieraam (gaas tussen twee lagen glas of kunststof)

Figuur 73.1: Voorbeeld van een folievenster met enkelvoudig gaas (gaas bevestigd aan de bovenkant van een raam) en een folievenster met getrapt gaas (gaas tussen twee lagen glas of kunststof)

74 ITO-coating
De indiumtinoxidecoating produceert geen moiré-effect en biedt een goede afscherming bij hogere frequenties. Het product is wel gevoelig voor zure stoffen, zoals bijvoorbeeld aangetroffen in vingerafdrukken. Optioneel kan een kunststoffolielaag worden aangebracht om de ITO-laag te beschermen. ( afb. 74.1 ).


Mogelijke structuur van een ITO-venster

Figuur 74.1: Mogelijke structuur van een ITO-venster

75 Kozijnen
Wij produceren kant-en-klare afgeschermde ramen met een demping tot wel 100 dB die direct in een MRI-ruimte kunnen worden geïnstalleerd. Deze ramen zijn voorzien van een frame en meerdere afschermingslagen, die allemaal met elkaar verbonden zijn. ( afb. 75.1 ).


Voorbeeld van een ingelijst, klaar om te installeren hoogwaardig afschermingsvenster

Figuur 75.1: Voorbeeld van een ingelijst, klaar om te installeren hoogwaardig afschermingsvenster

Afschermingsmethoden voor kunststof behuizingen

76 Het is mogelijk om binnenin de behuizing een afschermfolie aan te brengen, geheel of gedeeltelijk op de behuizing gelijmd. Met het gebruik van stijvere folies kan een afgeschermde doos in de kunststof behuizing worden gecreëerd in gevallen waarin het niet nodig is de behuizing in een specifieke vorm te laten passen. Lipjes op de voorgesneden folie kunnen gebruikt worden voor aarding en/of montage.


77 Voor behuizingen met complexe vormen kan een afschermende verf of spray (in blik) worden gebruikt. De verf is gevuld met geleidende metaaldeeltjes zoals nikkel, koper, zilver of combinaties ervan.


78 Metalliseren onder vacuüm (sputteren) is een andere optie; dit kan ook gedeeltelijk. Omdat voor dit proces een mal nodig is, wordt dit niet aanbevolen voor kleine productiehoeveelheden. ( afb. 78.1 ).


Voorbeeld van kunststof behuizingen met afschermende verf

Figuur 78.1: Voorbeeld van kunststof behuizingen met afschermende verf

79 Bij grotere hoeveelheden kunnen onderdelen een galvanische behandeling ondergaan.


Ventilatiepanelen

80 Binnen enkele dagen kunnen wij Honingraatventilatiepanelen produceren volgens de tekening van de klant. De honingraatstructuur lijkt op golfgeleiders en laat lucht door terwijl wordt voorkomen dat elektromagnetische golven binnendringen.

De celgrootte van de honingraten is 3,2 mm en combinaties van meerdere lagen zijn mogelijk, zelfs onder kruisconstructies voor hogere prestaties. Een cross-cell-honingraat bestaat uit minimaal twee lagen honingraatmateriaal die 90 graden ten opzichte van elkaar zijn getrapt en gedraaid. Dit resulteert in een goede afschermingsprestatie, onafhankelijk van de polarisatie van de golven. ( afb. 80.1 ).


Voorbeeld van een honingraatventilatiepaneel met meerdere cellen

Figuur 80.1: Voorbeeld van een honingraatventilatiepaneel met meerdere cellen

81 Ter bescherming tegen stof kan in het ventilatiepaneel een stoffilter worden geïntegreerd. Het stoffilter kan ook aan de buitenkant van de behuizing worden gemonteerd. ( afb. 81.1 ).


Van links naar rechts, Honingraat met stoffilter, cross cell, eencellig recht, eencellig schuin 45 graden, dubbel schuin om afluisteren te voorkomen

Figuur 81.1: Van links naar rechts, Honingraat met stoffilter, kruiscel, eencellig recht, eencellig schuin 45 graden, dubbel schuin om afluisteren te voorkomen

82 De standaard kosteneffectieve honingraat is gemaakt van aluminium, maar voor speciale toepassingen zoals EMP kan deze ook worden gemaakt van zacht staal, wat duurder is. ( afb. 82.1 ).


Afbeelding van een EMP-proof Honeycomb-ventilatiepaneel

Figuur 82.2: Afbeelding van een EMP-bestendig Honingraatventilatiepaneel

83 Een honingraatventilatiepaneel kan op aanvraag worden ingelijst en voorgeboord voor eenvoudige montage of kan frameloos worden geproduceerd met optioneel een persflens bij kleinere constructies of wanneer het honingraatventilatiepaneel in een klemconstructie wordt gemonteerd.


84 Voor buitengebruik kan de honingraat worden behandeld met een nikkel- of andere afwerking. Dit is om het honingraatventilatiepaneel te beschermen tegen omgevingsinvloeden zoals corrosie. ( afb. 80.1 ).


85 Om te voorkomen dat er regendruppels in de behuizing vallen, kunnen we de honingraat ook schuin maken (45 graden is standaard) ( fig. 81.1 ).


86 Twee schuin tegenover elkaar geplaatste lagen honingraat maken het bovendien onmogelijk dat metalen staven de kooi binnendringen en beschermen zo tegen elektrocutie.


87 Het monteren van ingelijste honingraten kan via doorlopende gaten of draadgaten die in het frame worden geboord om een ​​goede schroeflengte te verkrijgen. Vloeiboren is beter dan het gebruik van klinknagels die los kunnen raken.


88 Honingraten kunnen ook worden gebruikt als stromingsrichters, omdat de structuur van het honingraatmateriaal ervoor zorgt dat lucht in een vaste richting wordt geblazen.


89 Optioneel kunnen de honingraten worden voorzien van een flens zodat na montage de honingraat één geheel vormt met de afgeschermde behuizing. ( afb. 89.1 & afb. 89.2 ).


Afbeelding van een frameloze honingraat

Figuur 89.1: Afbeelding van een frameloze honingraat

Tekening van een frameloze honingraatconstructie

Figuur 89.2: Tekening van een frameloze honingraatconstructie

Kabels

90 Kabels van en naar een afgeschermde behuizing moeten ook worden afgeschermd als er geen voldoende doorvoer, zoals stroomlijnfilters, wordt gebruikt.


91 Optimale kabelafscherming kan worden bereikt met verschillende materialen, zoals geleidende flexibele afschermingsbuizen, wikkels van gebreid metaal, sterk geleidend textiel of folies. Al deze materialen zijn leverbaar met of zonder zelfklevend


92 De kabelafscherming moet een lage impedantie hebben, aangesloten op de ingang van het scherm, de muur of het lichaam van de afgeschermde behuizing. Zo ontstaat er niet alleen een galvanische verbinding, maar ontstaat er ook een hoogfrequente koppeling.
Een volledige 360 ​​graden verbinding rond de kabel werkt het beste. Hiervoor produceren wij kabeldoorvoeringen ( fig. 92.1 ).


aanpVoorbeeld van een volledige 360 ​​graden verbinding rondom de kabelassen

Figuur 92.1: Voorbeeld van een volledige 360 ​​graden verbinding rond de kabel

93 Binnenin de behuizing kunnen kabels straling uitzenden die vervolgens kan worden versterkt door de holte van de behuizing . Het kan dus belangrijk zijn om de kabels ook binnen de behuizing af te schermen. Tie-wraps en samendrukbare kabelklemstrips kunnen nuttig zijn om goede verbindingen te maken met de geleidende metalen connector van de kabel.


Vingerstrips

94 Om hogere stromen voor toegangsplaten en dergelijke door te geven , zijn berylliumkopervingerstrips een heel goed product. Houd er rekening mee dat niet alle landen deze accepteren vanwege het percentage beryllium dat giftig is. Daarom hebben we veel andere soorten geleidende pakkingen ontwikkeld. Die vriendelijker zijn voor het milieu en ook minder gevoelig voor schade. Een andere goede oplossing is om gebreid gaas tussen het toegangspaneel en de kooiwand te plaatsen.


95 Voor schroefverbindingen zijn de gedraaide vingerstrips uit de 2400-serie erg populair. Ze kunnen worden samengedrukt tot een materiaaldikte van de vingerstrips, bijvoorbeeld 0,25 mm. De meeste versies kunnen worden geplakt met een zelfklevende strip om de strip op zijn plaats te houden.


96 Voor afgeschermde deuren en kooideuren van Faraday heb je een groter compressiebereik nodig. Deze vindt u in de 2800-serie vingers die kunnen worden geklemd, gesoldeerd of geschroefd.


97 De clip-on montage Fingerstrips uit de 2100-serie kunnen worden geklemd op reguliere metalen plaatdiktes zoals 0,5, 0,8, 1 en 1,5 mm. Sommigen hebben zelfs lansen zodat de strip niet snel loslaat.


98 Wanneer er een breed scala aan compressie vereist is , kunnen onze opklikbare vingerstrips uit de 2200-serie of onze zelfklevende vingerstrips uit de 2300-serie geschikt zijn. Deze vingerstrips met zelfklevend materiaal kunnen in de constructie worden geïntegreerd.
Snap-on Fingerstrips kunnen stevig in sleuven in uw constructie worden gemonteerd, zodat ook een compressie van bijna 0,25 kan worden gerealiseerd. ( afb. 98.1 ).


Opklikbare vingerstrips voor slotmontage en grote compressie

Afbeelding 98.1: Opklikbare vingerstrips voor sleufmontage en grote compressie

99 Voor speciale constructies toont de 2500-serie vingers gemonteerd onder een hoek van 90 graden. (Afb. 99.1)


Voorbeeld van een technische tekening van een vinger onder een hoek van 90 graden

Figuur 99.1: Voorbeeld van een technische tekening van een vinger onder een hoek van 90 graden

100 Voor ronde montage hebben de vingers in de 2600-serie bolvormige punten bovenop de vinger, zodat er onder elke hoek een goed puntcontact is.


101 Voor schuif-, draai- en bewegende toepassingen kunt u contact opnemen met onze specialisten. Om slijtage te voorkomen is er een geleidend smeermiddel verkrijgbaar.

Blij om te helpen
Toegestane maximale grootte is 64 {{ achtervoegsel }}. U kunt meerdere bestanden uploaden