Koop onze

Laagfrequente magnetische afscherming (MuFerro)

6800 mu ijzeren icoon

Serie

Transformatorkamers voor binnen

De frequentie van deze magnetische velden is doorgaans 50/60 Hz. Het MuFerro-materiaal is geschikt voor magnetische afscherming in frequentiebereiken van 10 Hz tot 100 kHz. MuFerro heeft een plaatformaat van 2000 x 1000 x 0,66 mm.


Klantvoordelen
 • Kosteneffectieve oplossing
 • Tot 95% veldsterktereductie of meer
 • Flexibel ontwerp
 • Meetrapport
 • 10 jaar garantie

MuFerro combineert permeabele en verzadigingseigenschappen waardoor het uitermate geschikt is voor het afschermen van laagfrequente magneetvelden.


Waarom magnetische afscherming/afscherming gebruiken?

Magnetische velden vormen een ernstige bedreiging voor de menselijke gezondheid en het welzijn. Uit onderzoek is bijvoorbeeld gebleken dat blootstelling aan magnetische velden van > 300 nT of 0,003 Gauss de kans op het ontwikkelen van leukemie aanzienlijk vergroot. En er zijn talloze andere lichamelijke symptomen die verband houden met blootstelling aan magnetische velden, zoals hoofdpijn, depressie en slapeloosheid. Om deze reden bevelen de gezondheids- en veiligheidscodes in veel landen aan dat de blootstelling voor werkruimten < 0,5 μT=500 nT moet zijn en voor openbare ruimtes < 0,1 μT=100 nT.

Afgezien van hun negatieve gevolgen voor de gezondheid, kunnen sterke magnetische velden interferentie of schade veroorzaken aan elektronica in de directe omgeving van de plaats waar het veld wordt opgewekt. Magnetische velden verstoren ook gevoelige metingen in ziekenhuizen en laboratoria.


Toepassingen
 • Transformatorkamers (binnen of buiten)
 • Energiecentrales
 • Aluminium smelten/productie
 • Hoogspanningslaboratoria
 • Alles wat sterke magnetische velden creëert
  (hoge stromen)

Holland Shielding Systems BV kan ook nadat de transformator is geplaatst een magnetische afscherming realiseren. Voor het afschermen van gehele gebouwen of ruimtes wordt het afschermingsmateriaal aangebracht op wanden, plafonds en/of vloeren. Dit beschermt zowel mensen als elektronica.


Meting

Voordat de afscherming/afscherming wordt besteld en geïnstalleerd, kunnen wij voor u een locatieonderzoek (magneetveldsterktemeting) uitvoeren. We meten niet alleen de sterkte van het magnetische veld, maar lokaliseren ook de vermoedelijke bron ervan. De meetresultaten worden vervolgens gepresenteerd in een rapport.


elektromagnetische laagfrequente hoogspanning medisch

Medische faciliteit bijvoorbeeld MRI-kamers

elektromagnetische laagfrequente hoogspanning medisch

Gebouwen met hoge stroom-/spanningskabels

Elektromagnetische laagfrequente hoogspanning

Transformatorkamers en energiecentrales

Elektromagnetische laagfrequente hoogspanning

Wetenschappelijk laboratorium / DC-afscherming


Voorbeeld projecten

Voorbeeldproject 1
Vanwege ruimtebeperkingen was een van onze klanten genoodzaakt een kamer die voorheen als opslagruimte werd gebruikt, om te bouwen tot kantoorruimte; deze kamer bevond zich op de verdieping boven stroomtransformatoren. In die kamer werden echter krachtige magnetische velden opgemerkt waardoor de computerschermen flikkerden. Daarom werd ons gevraagd een magnetische veldmeting uit te voeren. Er werd vastgesteld dat de magnetische veldsterkte ver boven de hierboven genoemde norm lag: deze bedroeg 750 nano Tesla. Dit magnetische veld werd verminderd door de installatie van een parapluconstructie van MuFerro™. Sinds de voltooiing van dit project is het magnetische veld teruggebracht tot slechts 80 nanoTesla.

Elektromagnetische laagfrequente hoogspanning
Voorbeeldproject 2

Hieronder staan ​​enkele afbeeldingen van zwaardere transformatorschilden voor militaire en medische toepassingen waarbij een zeer hoge reductie behaald moest worden.Elektromagnetische laagfrequente hoogspanning

De klanten die ons hebben ingeschakeld voor het plaatsen van MuFerro™ afscherming zijn onder andere:
Referenties voor laagfrequente magnetische afscherming (MuFerro™).
Blij om te helpen
Toegestane maximale grootte is 20 {{ achtervoegsel }}. U kunt meerdere bestanden uploaden