Bizim kontrol

Faraday kafesleri ve muhafazalarında ölçüm

Faraday kafesleri muhafazaları üzerinde ölçümler

Seri

Cihazınıza emisyon ve bağışıklık konusunda elektromanyetik radyasyon testleri yapabiliriz. Bu elektromanyetik radyasyon testleri Faraday kafesleri gibi tamamen korunan odalarda da yapılabilir.

Faraday kafeslerinde bu tür ölçümlerin amacı öncelikle kafesin zayıflama düzeyini belirlemek ve yapının hâlâ minimum gereklilikleri karşılayıp karşılamadığını belirlemektir.

Cihazlarda yapılan ölçümlerin amacı öncelikle ürünün bağışıklığını belirlemek ve bir ürünün emisyonunu ölçmektir.

Testler yeni veya mevcut cihazlarda ve/veya rapor dahil Faraday kafeslerinde yapılabilir. Nerede iyileştirmeler yapılabileceğini bildirdiğimiz bir tavsiye raporu yayınlayabiliriz.

Memnuniyetle yardım ettim
İzin verilen maksimum boyut 64 {{ sonek }}. Birden fazla dosya yükleyebilirsiniz
Daha fazla sonuç